Jsem profesionální koučka,

terapeutka, mistryně NLP

a umělkyně

Již od dětství jsem musela překonat spustu překážek a ty nějvětší byly s předvídavýmy sny. Díky nim jsem se naučila a získala jistotu, že je něco většího než jsme my a že máme v sobě obrovský potenciál.

Za svůj život jsem se naučila mnohé a díky své empatii jsem uměla snadno pochopit druhé. V některých případech jsem mnohdy myslela jen na druhé a na sebe vůbec. Když jsem se naučila s tím pracovat, dokázala jsem sílu empatie opravdu ocenit.

Vždy mě bavilo se potkávat a povídat s lidmi. Když jsem se rozhodovala, co bych chtěla dál v životě dělat, práce s lidmi byla jasná volba. Jenže jsem úplně nevěděla, co konrkétně by to mělo být. Hledala jsem své poslání, které by mě bavilo a bylo přínosem pro druhé.

Ať šlo o osobností testy mých silných stránek až po sny, které se mi zdály, vše mě ukazovalo stát se terapeutkou a pomáhat lidem díky své empatii k lepšímu životu. Čím víc jsem si uvědomovala, že tohle je asi mé poslání, tím víc mě to krásně vedlo.

Do cesty mi přišel kurz NLP. Již v tuto dobu jsem poskytovala konzultace převážně se sny, kdy jsem klietny pomocí otázek navedla na jejich význam. V tu dobu už jsem cítila, že nechci řešit jen sny, ale mít je jen jako pomocný aspekt při konzultacích. Chtěla jsem být více proškolena zkušenějšími s prací s klietny a abych jim mohla poskytovat kvalitnější služby.

Odhodlala jsem se a studovala jsem Neuro-lingvistické programování. Pokud vás zajímá co je NLP, můžete si přečíst článek zde. Za tu dobu jsem získala 4 mezinárodní certifikáty.

Certifikáty

Diplomovaný kurz NLP

V tomto kurzu jsem se naučila: historii NLP, rozdíl mezi emotivními stavy a cíli, jak pracovat s emocemi, vnímání vnější a vnitřní reality, kybernetický systém mysli a těla, komunikační model, jak pracovat sama se sebou, správné výsledky, ekologie, reprezentační systémy. 

Kouč NLP

Díky tomuto kurzu jsem se naučila: jak správně a ekologicky nastavit s klientem cíl, pravidla úspěchu, práce s klienty jako kouč, mnoho koučovacích modelů a technik, úkolování klienta, motivace, návyky a vytrvalost, komunikační schopnosti, hlubší pochopení práce s emocemi, submodality, rámce a přerámcování, práce s omezujícími přesvědčeními.

Praktikant NLP

Tento kurz mě naučil: práci s časovými osami, zpracování negativních emocí, vnitřní zobrazení, neurologické úrovně, hierarchie myšlenek, práce s podvědomím, hypnóza a hypnotický jazyk, předpoklady, fobie, strategie, práce s částmi, indukce, struktura hypnotického sezení a další hypnotické techniky.

Mistr praktikant NLP

V totmo kurzu jsem se naučila: stav učení, kognitivní procesy, rozšířená práce s klienty, jazykové vzorce, kategorie předpokladů, Induktivní jazyk, typologie osobnosti (metaprogramy), hodnoty, pokročilá práce s částmi, pokročilá práce se strategiemi, práce s alergiemi, modelování, pokročilé přerámcování, kvantová fyzika, lingvistika, regresní a progresní hypnóza, párová terapie, jak si vytvořit vlastní hypnotický skript a sebehypnózu.

Už během studia každého kurzu jsem musela provádět klienty technikami a pro každou úroveň jsem musela splnit určitý počet provedených konzultací. Díky tomu jsem si praxi a zkušenosti budovala postupně.

Naučila jsem se mnoho a vím, že je ještě co učit. Je to moje poslání, které mě naplňuje a moc baví. Posouvám se stále dál a studuji mnoho knih ať je to neurověda, pozitivní psychologie, kvantová fyzika a mnoho dalšího od úspěšných lidí. 

Pokud je to něco, co tě oslovilo a chceš v nějaké oblasti zlepšit svůj život, můžeme spolupracovat, abys mohl/a rychleji a lépe dosáhnout svých cílů a výsledků.