Jak pracuje mentální kouč?

Jistě se ptáte, s čím konkrétně vám může pomoci mentální kouč?

Pomáhá změnit pozornost z problémů na výzvy, které se dají překonat. S klientem se zaměří na pozitivní cíl. Kouč navádí klienta a neovlivňuje ho svými názory během používaných technik, kdy si cíle a potřebné kroky stanovuje sám a díky tomu také pracuje efektivněji se svým podvědomým.

Pokud se klient trápí a něco mu v životě chybí, s koučem si nastaví pozitivní cíl. V této spolupráci se  zaměřují na to, co klient chce a pracují na dosažení tohoto přání. Kouč také pomůže klientovy efektivně a ekologicky tento cíl zhodnotit, díky tomu si klient uvědomí do hloubky, zda tento cíl opravdu chce. Tato spolupráce vyžaduje zapojení obou stran. Klient dodržuje kroky, které si stanovil a kouč ho provádí technikami a vede klienta ke změně. Pokud se vyskytnou nějaké překážky, omezující přesvědčení či trauma kouč NLP je proškolen v psychoterapeutických metodách, které dopomáhají tyto omezení uvolnit.

Každý klient má unikátní nervovou soustavu a tudíž kouč bere na toto zřetel, proto je důležité nechat klienta pracovat se svou myslí a neovlivňovat ho. Často se stává, že klienti se stejným problémem (výzvou) si stanový úplně odlišný cíl, potřebné kroky a objeví také velmi odlišné překážky či omezující přesvědčení. Každý člověk si vytváří unikátní vnitřní zobrazení a jinak jeho mysl kóduje a ukládá informace. To také přináší vetší přípravu před samotným sezením, kdy si vybírá techniky a strategie, kterými klienta provede, prochází poznámky z každého sezení a rozhoduje se, jak klienta bude dál vést na jeho cestě k cíli a jaké překážky, omezující přesvědčení je třeba uvolnit. V NLP je také spoustu technik, které se mohou doplňovat a kombinovat, toto si také připravuje.

Mentální kouč může klientům pomoci ve všech oblastech života, kterou chtějí zlepšit a to: ZDRAVÍ, VZTAHY, KARIÉRA, PENÍZE a jiné. Nenahrazuje však odbornou péči lékařů, ale může být doplňujícím aspektem na cestě ke zdraví. Kouč vás neučí, CO si máte myslet, ale JAK máte přemýšlet prospěšným způsobem. Velkou částí jsou také neprospěšné emoční stavy, které také pomáhá uvolnit.

Jako koučka a terapeutka NLP mám k dispozici mnoho koučovacích, psychoterapeutických metod, strategií, které volím podle individuálních potřeb klienta. Sám kouč pracuje na svém myšlení a emočních stavech a umí s nimi pracovat, tak aby mohl klientovi lépe pomoci. Koučink se od klasických terapií a psychologických sezení liší v tom, že s klientem pracují na prospěšném stavu a proto se nedostává do velmi silných nepříjemných stavů. Spousta technik je také zaměřena na to, aby změna nastala v nervové soustavě a klient během sezení nemusí situace popisovat do detailů, ale sám si je přepisuje a sděluje pouze potřebné informace. Z tohoto důvodu není sezení (díky pozitivnímu směrování) stresující pro obě strany. Pokud kouče opravdu naplňuje jeho práce, energii mu to neubírá a kdo prošel nějakým typem kurzu je proškolen jak efektivně pracovat s klientem.

Je důležité si uvědomit, že kouč s klienty spolupracuje a dohlíží na dodržení stanovených kroků a individuálně stanovuje cvičení, na kterých pracují doma. Pod vedením kouče pracují na svém myšlení, návycích a cílech intenzivně. Kouč je pro vás inspirativní a motivující podporou.

Pomůže vám získat sebedůvěru a sebevědomí na vaší cestě ke splnění vašeho přání a cíle, znovu vám vrátí chuť radovat se ze života a žít naplno, i když nevíte kudy kam a cítíte se vyhořelí, navede vás zpět na vaši unikátní cestu.

Práce mentálního kouče se může lišit podle typů kurzů a školení, kterými prošel. Já zde píšu hlavně, to jak pracuji s klienty já.

Pokud se vám tento přístup líbí a cítíte, že chcete se posunout dál, můžete si domluvit online konzultaci.

AnčíKab
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů